Zpravodaj Listopad 2022

Milí čtenáři zpravodaje,

zahrádkářská sezóna je téměř za námi a my můžeme na závěr roku bilancovat. Hlavní událostí našeho spolku je Tradiční zahrádkářská výstava. Ta proběhla za hojné účasti ve dnech 15. a 16. října. Letošní úroda jablek byla vydařená, avšak místy byla poškozena jarním krupobitím. I tak se nám podařilo naplnit stoly výstavními kousky od pana Mgr. Patočky, ale dosti i od členů zahrádkářského spolku či místních pěstitelů.
Během výstavy jsme měli možnost vyslechnout přednášku na téma skladování ovoce v zimě, kterou nám přednesl náš spřízněný, a hlavně velmi zkušený pěstitel Mgr. Patočka. Díky jeho zaručeným radám a tipům si dopřejeme naši úrodu v co nejvyšší kvalitě po nejdelší dobu. Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší, kteří si mohli spolu s rodiči vyrobit drobnou podzimní dekoraci. Nedělním zpestřením byla živá hudba, která nám zpříjemnila naše závěrečné posezení.
Podzimní atmosféru sálu nám krásně podtrhly obrázky a výtvory dětí z MŠ a ZŠ. Na výzdobě se také již tradičně aktivně podílela rodina Prokopova z Lukovan s nádhernými vazbami podzimních chryzantém. Po celou dobu výstavy byl zajištěn prodej medu od místních včelařů, podzimních květin a aranžmá ze zahradnictví Kopetka a nově vybrané zeleniny a jablečného moštu od okolních pěstitelů.
Závěrem bych ráda velmi poděkovala všem, kteří se aktivně podíleli na přípravách Tradiční výstavy. S ubývajícím počtem aktivních členů jsme rádi, že se nám podařilo Tradiční výstavu zorganizovat a udržet tak letitou tradici, kterou tato výstava v Zakřanech má. Velký dík patří též všem pěstitelům za jejich bohatou a rozmanitou úrodu, kterou se s námi rozhodli sdílet. A v neposlední řadě všem návštěvníkům za jejich účast, díky kterým mělo naše úsilí a snaha smysl.

Za Zahrádkáře Zakřan, z.s.
Suri Drápelová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *