Historie a současnost spolku

Dne 13.9.1960 byla ustavující schůzí založena pobočka Svazu zahrádkářů v Zakřanech.
Předsedou se stal František Pár a jednatelem Emerich Havránek. Do místní pobočky bylo přihlášeno 30 členů. Výborová schůze se konala v místnosti NV a členská schůze v sále kina a každý člen musel ohlásit výměru půdy a počet stromů. Podle toho dostal příděl umělých hnojiv, které nebyly dlouho na skladě.
Konaly se přednášky o životě stromů, sázení, roubování a štěpování. Pořádaly se výstavy ovoce a zeleniny, plesy, zábavy a také zájezdy po celé československé republice. Počet členů se postupně navyšoval.

Po ukončení členství v Českém zahrádkářském svazu byl dne 3.4.2014 byl založen spolek Zahrádkáři Zakřan, z.s. jako nástupnická organizace.

Sídlo spolku : Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna

Členové rady spolku:
Předseda: Radka Hnízdová
Jednatelka: Thuraya Drápelová
Pokladní: Jitka Hudecová
Revizor: Igor Pospíšil
Revizor: Roman Drápela

Velice rádi přivítáme do naší organizace nové členy.