Historie a současnost spolku

Český zahrádkářský svaz byl v Zakřanech založen 13.dubna 1960 a je dobrovolné, nepolitické, občanské sdružení zájemců o zahrádkářskou činnost. V současné době mají zahrádkáři v Zakřanech 50 členů.

Po ukončení členství v Českém zahrádkářském svazu byl dne 3.4.2014 byl založen spolek Zahrádkáři Zakřan, z.s. jako nástupnická organizace.

Sídlo spolku : Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna

Členové rady spolku:
Předseda: Radka Hnízdová
Jednatelka: Ing.Thuraya Drápelová
Pokladní: Jitka Hudecová
Revizor: Igor Pospíšil
Revizor: Vincenc Borýsek

Velice rádi přivítáme do naší organizace nové členy.